Knihy

ANA FOLTÝNOVÁ: LUCIDNÉ OBRAZY V SNOCH Bratislava 2022. 154 s. ( formát 12,5x18cm)

A čo sú to tie lucidné sny? Často sa pýtajú ľudia, ktorí radi snívajú. Autorka v knihe podáva základnú teóriu o fenoméne lucidných snov a na vlastných snoch čitateľa sprevádza celým procesom lucidného snívania. V knihe nájdete 34 nelucidných snov, 21 prelucidných snov, 13 snov o okamihu nadobudnutia lucidity a 20 snov o šiestich úrovniach samotnej lucidity. Sny sú opísané zrozumiteľne, sú ako detektívny príbeh, čitateľ chce rýchlo prísť na koniec knihy, aby videl rozuzlenie zápletky. Lucidné obrazy v snoch sú skvelá kniha pre tých, ktorí radi snívajú a chcú sa v snoch posúvať ďalej. Lucidné snívanie je niečo ako trenažér zručnosti na vedomú tvorbu v realite. Čím viac bdelosti dosiahneme v lucidnom sne, tým budeme bdelejší aj v realite a, naopak, to platí tiež. Sny a realita nie sú od seba oddelené. Ak sa naučíme lucidne snívať a vedome tvoriť v sne, potom aj v realite budeme ľahko realizovať svoje túžby a zámery. Každý sen je ilustrovaný zaujímavou čiernobielou fotografiou.

Knižka sa dá objednať platbou na číslo účtu – IBAN: SK84 0900 0000 0006 3031 2930, do správy napíšte adresu a názov knižky, prípadne píšte na mail: z.foltynova@gmail.com

Po zaplatení 17 eur na účet vám bude knižka poslaná poštou. V cene (17 eur) je aj poštovné.

ANA FOLTÝNOVÁ: SNOVÉ TELÁ, Bratislava 2020, 112 s. ( formát 12,5x18cm)

V knižke je 45 snov, vynára sa cez nich fenomén snových tiel, ktoré sú hypoteticky zároveň aj naše ďalšie – jemnohmotné telá, dobrodružná snová púť končí vyzlečením všetkých snových tiel a uvedomením si kto naozaj sme. V knihe sú aj čiernobiele fotografie, ktoré dokresľujú jednotlivé sny.

Knižka sa dá objednať platbou na číslo účtu – IBAN: SK84 0900 0000 0006 3031 2930, do správy napíšte adresu a názov knižky, prípadne píšte na mail: z.foltynova@gmail.com

Po zaplatení 17 eur na účet vám bude knižka poslaná poštou. V cene (17 eur) je aj poštovné.

ANA FOLTÝNOVÁ: 33 SNOV XYCHÉ, Bratislava 2015, 85 s. ( formát 12,5x18cm)

Kniha je venovaná tým, ktorí nespia. Obsahuje 33 snov, ktoré sú spracované ako literárne príbehy. Snová postava Xyché podniká cestu za úplnosťou svojho bytia. Prechádza snovou krajinou a stretáva archetypálne snové postavy. Xyché sníva sen o človeku, akým by chcela byť. A tak ako egyptská Isis hľadá Osirisove časti tela, aj ona hľadá postrácané kúsky svojho bytia, aby ich na konci cesty mohla spojiť. Knižka je doladená čiernobielymi kresbami s portrétmi snívajúcej Xyché.

Knižka sa dá objednať platbou na číslo účtu – IBAN: SK84 0900 0000 0006 3031 2930, do správy napíšte adresu a názov knižky, prípadne píšte na mail: z.foltynova@gmail.com

Po zaplatení 17 eur na účet vám bude knižka poslaná poštou. V cene (17 eur) je aj poštovné.

ANA FOLTÝNOVÁ: SNOVÝ CESTOPIS BRATISLAVY/ sedem brán, Bratislava 2011, 69 s. (formát 12,5x18cm)

Kniha je cestopisom, v ktorom formou príbehov opisujem osobnú púť po siedmich energetických centrách v Bratislave – Devín, Gajova ulica, Františkánsky kostol, Hviezdoslavovo námestie, Hrad a Rudnayovo námestie, Kamenné námestie a Hoský park. Inšpiráciou mi bola práca slovinského geomanta Marka Pogačnika a jeho návšteva v Bratislave. Po každej návšteve geomantického miesta sa mi prisnil jeden sen. Tieto sny a mapy energetických miest sú tiež súčasťou knihy.

Knižka sa dá objednať platbou na číslo účtu – IBAN: SK84 0900 0000 0006 3031 2930, do správy napíšte adresu a názov knižky, prípadne píšte na mail: z.foltynova@gmail.com

Po zaplatení 17 eur na účet vám bude knižka poslaná poštou. V cene (17 eur) je aj poštovné.

ANA FOLTÝNOVÁ: SPOMENÚŤ SI/ 36 SNOV Bratislava 2009. 93 s. ( formát 12,5x18cm)

Kniha je zbierkou 36 snov – literárnych príbehov. Základom každej poviedky je sen, ktorý sa mi prisnil. Kniha je rozdelená do troch kapitol s presne daným počtom snov. Obrazy podvedomia formou vedomej imaginácie vstupujú do reality a stávajú sa súčasťou každodennosti. Kniha má ambíciu poukázať na multidimenzionalitu nášho bytia a tiež povzbudiť čitateľovu tvorivú imagináciu. Pri jej čítaní si možno aj spomeniete kto naozaj ste. V knihe sú aj čiernobiele fotografie, ktoré dokresľujú jednotlivé sny.

Knižka sa dá objednať platbou na číslo účtu – IBAN: SK84 0900 0000 0006 3031 2930, do správy napíšte adresu a názov knižky, prípadne píšte na mail: z.foltynova@gmail.com

Po zaplatení 17 eur na účet vám bude knižka poslaná poštou. V cene (17 eur) je aj poštovné.