Ako darovať 2% z daní

POSTUP:

1. Potrebujete od zamestnávateľa dva doklady:

– POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

– VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

Ak vám zamestnávateľ nedá aj vyhlásenie /nie je to jeho povinnosť/ ako prílohu, tak si ho stiahnete z netu alebo priamo Vám ho vie poslať aj ten komu chcete 2% darovať. Podľa potvrdenia vypíšete tlačivo a do II.oddielu dáte IČO a názov komu venujete svoje .

2. Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

riadok 12 – je z Potvrdenia o zaplatení dane riadok 24.

následne si z riadka 24 vypočítate 2% = suma x 0,02 a tú sumu napíšete do riadku 13., ak spĺňate podmienku na 3% dáte krížik vedľa riadku 12

riadok 14 – pozriete sa na Potvrdenie riadok 26 a ten dátum napíšete aj do riadku 14

pod oddiel II. zaškrtnite súhlasím, to je len preto, aby obdarovaný mal info, kto mu 2% venoval a vedel si to odkontrolovať, ak ste ho informovali, že mu dávate 2%., a pod tým dátum, môžete ten, kedy to vypisujete

3. Najneskôr do 30.4.2023 aj vypísať aj podať, zanesiete na Daňový úrad do podateľne – aj Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa aj vaše Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane., zamestnanci tak môžu urobiť do 30.4.2024., stačí vytlačiť prvú stranu, druhú máte od zamestnávateľa.