Oktaéder

Oktaéder je jedno z tzv. platónskych telies – geometrických útvarov, ktoré majú všetky strany rovnaké a všetky vnútorné uhly zhodné – pozostáva z 8 rovnostranných trojuholníkov, ktoré sú vzájomne spojené. Vrcholy oktaédru zodpovedajú štyrom svetovým stranám, a tiež doplnkovým smerom v priestore – nahor, do stredu a nadol. Oktaéder podporuje energiu vzduchu. Kosoštvorec, ktorý je v oktaédri obsiahnutý je symbolom spojenia vedomia a nevedomia, duchovna a materiálna. Oktaédrový tvar má napríklad kamenec či fluorit.

V architektúre sa oktaéder využíva ako jedinečný a esteticky príťažlivý stavebný prvok. Jeho kryštálovo-krásne tvary nájdeme vo vnútri aj na fasádach niektorých budov. Tento geometrický útvar prináša do dizajnu moderných štruktúr geometrickú komplexnosť a zaujímavé optické efekty.

Mnohí architekti vkladajú oktaédre do kreatívnych projektov, ako je navrhovanie zaujímavých pavilónov, moderných námestí alebo dokonca umelých ostrovov. Jeho prítomnosť dodáva architektúre jedinečný výraz a inšpiruje k novým kreatívnym riešeniam.

A tu sú tri príklady použitia oktaédera architektúre:

La Sagrada Família (Barcelona, Španielsko): La Sagrada Família je svetoznáma bazilika, ktorá bola navrhnutá slávnym architektom Antoniom Gaudím. Jedným z charakteristických architektonických prvkov tejto stavby sú ikozaédre a oktaédre. Tieto geometrické tvary tvoria vysoké veže a kupoly, ktoré dodávajú kostolu nádhernú a neskutočnú siluetu. La Sagrada Família je považovaná za jedno z najkrajších diel moderného umenia.

Denver International Airport (Denver, USA): Letisko Denver International Airport (DIA) je ďalším príkladom využitia oktaédru v architektúre. DIA má modernú a inovatívnu architektúru, ktorá zahŕňa veľké strešné konštrukcie v tvare oktaédra. Tieto strechy slúžia ako krytie pre terminály a brány a pridávajú letisku futuristický a esteticky atraktívny vzhľad.

Oktaéder, Sigles, Rakúsko: Osemsten v rakúskom Burgenlande je jedným z posledných umeleckých projektov, ktoré sochár Heinz Bruckschwaiger – zomrel v roku 2019, realizoval pod názvom „Platonic Bodies“. Oktaéder pozostáva z dvoch pyramíd so 14 výhľadovými oknami, slúži ako vyhliadka v prírode. Je viditeľlný už zdiaľky a inšpiruje výhľadom až na Neziderské jazero.

Oktaéder má aj duševný aj duchovný rozmer – v duchovnom kontexte môžeme oktaéder chápať ako reprezentáciu kvalít ako sú optimistický , inšpiratívny, lahkosť, radosť, sviežoť, nové nápady a smery, a na druhej strane stojí nestálosť, nespoľahlivosť, kritickosť, nafúkanosť, strnulosť, sebapreceňovanie.

Oktaéder nám hovorí – odpútaj sa od svojej minulosti, otvoria sa ti nové cesty, choď za podstatou svojej duše, za tým kto naozaj si. Je to symbol vzdušného prvku, ktorý nás vedie k novým objavom a kreatívnemu vnímaniu sveta okolo nás.