Posvätná geometria

Posvätná geometria je teória, ktorá spojuje geometrické tvary s duchovným a symbolickým významom. Táto teória sa vyskytuje v rôznych kultúrach, náboženstvách a filozofiách a zaoberá sa presvedčením, že určité geometrické tvary majú hlboký význam a vzťah k univerzálnym princípom alebo duchovným skutočnostiam.

Posvätná geometria sa zaoberá vzťahom medzi geometriou a duchovnosťou, a často sa skúma vo vzťahu k architektúre, náboženstvu, mystike a ezoterike. Tvarové vzory, ako sú Zlatý rez, Kvet života, Strom života, Mandaly a Platónske telá sa považujú za posvätné geometrické symboly.

Tento koncept často zdôrazňuje vzťah medzi mikrokozmom (malým) a makrokozmom (veľkým), čím sa naznačuje, že rovnaké geometrické vzory sa môžu vyskytovať na rôznych úrovniach reality a že existuje hlboká harmónia a poriadok v univerze.

Posvätná geometria môže byť interpretovaná rôznymi spôsobmi podľa konkrétnej kultúry, náboženstva alebo filozofie. Je to komplexný koncept, ktorý spojuje matematiku, umenie, spiritualitu a filozofiu.