Ikozaéder

Ikozaéder je jedno z tzv. platónskych telies – geometrických útvarov, ktoré majú všetky strany rovnaké a všetky vnútorné uhly zhodné – pozostáva z 20 rovnostranných trojuholníkov, ktoré sú vzájomne spojené. Tento tvar sa vyskytuje nielen v architektúre, ale aj v prírode u niektorých druhov vírusov, či kryštálov – napríklad elementárny prvok Bór. Keď rozložíme ikozaéder, vzniká akoby vlna, ktorá sa húpe nahor a nadol, ako príliv a odliv, vovnútri a vonku, nádych a výdych. A aj preto bol ikozaéder spojený s elementom vody. Voda v rôznych skupenstvách nás obklopuje po celý život – podzemná voda, potoky, rieky, moria, oceány, dážď či sneh. Voda je jeden zo zdrojov života na Zemi.

V architektúre sa ikozaéder využíva rôznymi spôsobomi. Môžeme ho nájsť v moderných konštrukciách a stavbách, kde slúži ako estetický prvkov, prípadne je zakomponovaný do základnej formy budovy. Jeho komplexná a vznešená štruktúra prináša do architektonických návrhov unikátnu a pôsobivú vizuálnu hodnotu.

Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas, USA: tento zdravotný a výskumný komplex je navrhnutý architektom Frankom Gehrym, snaží sa kombinovať umenie a architektúru. Jeho fasáda je komplexná, s rôznymi tvarmi vrátane ikozaédrových častí, čo prispieva k jedinečnému a zaujímavému vzhľadu. Na fotkách si môžete všimnúť, že vyvoláva pocit vlniacej sa vody.

Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, USA: Táto slávna moderná koncertná hala, navrhnutá Frankom Gehrym, obsahuje množstvo krivých foriem, vrátane štruktúr inšpirovaných ikozaéderom. Sklenené a oceľové povrchy sú zakrivené a skosené, aby vytvorili pôsobivý vizuálny efekt a akustickú kvalitu. Rovnako tiež vyvoláva pocit vody.

UrbanCampsite Amsterdam, Holandsko: je verejne prístupná výstava umeleckých diel pod holým nebom v Amsterdame. Výnimočnosťou týchto umeleckých diel je skutočnosť, že môžu slúžiť ako ubytovanie, ako dočasný kemping. Táto výstava ponúka návštevníkom iný pohľad na mesto a samotné miesto. Tam, kde ešte nič nebolo, zrazu rozkvitá umenie a život. UrbanCampsite Amsterdam ukazuje, že aj to najodľahlejšie miesto môže získať vzrušujúci rozmer.

Ikozaéder má aj duševný aj duchovný rozmer – týka sa snov, vízií, astrálnej úrovne, emócií, pocitov, ako zvieratá ju symbolicky zastupujú ryby, delfíny, veľryby, ako rastliny lotos, riasy, brečtan, papradie. Pozitívne kvality tohoto tvaru spojeného s vodou sú jemný a nežný, očistný, žehnať, pustiť, plodnosť, mäkkosť, hĺbka. A možno je dobré si uvedomiť aj kvality z opačného spektra – pozícia obete, nestálosť, náladovosť, závislosť, pochybnosti o sebe.

Táto krásna geometrická forma nás nabáda k hľadaniu harmónie a rovnováhy nielen v architektúre a matematike, ale aj vo vnútri nás samých. Je to pripomienka, že každý z nás je jedinečný, no zároveň sme súčasťou celku.