Guľa

Guľa je jednoduchý a zároveň dokonalý útvar – matematicky je to množina všetkých bodov, ktorých vzdialenosť od stredu gule nie je väčšia ako polomer gule. Nemá hrany ani uhly. Môže sa otáčať všetkými smermi. Môže stáť na ľubovoľnom mieste svojho povrchu. Je symbolom prázdnoty, v ktorej je zároveň obsiahnuté všetko. Nemá začiatok ani koniec. Všetko a nič súčasne. Jednota, dokonalosť a celistvosť. Šiesty element a základ univerza. Matka všetkých platónskych telies.

V architektúre a umení je guľa používaná už stáročia, pretože jej geometria je univerzálne príťažlivá. Využíva sa na vytváranie jedinečných a esteticky pôsobivých štruktúr. Môžeme ju nájsť ako stropy, fontány alebo časti špeciálnych stavieb. Jej prítomnosť prispieva k vytváraniu atmosféry rovnováhy a pokoja. Guľovité konštrukcie často zdobia parky, námestia alebo historické stavby. Ich tvar nás pozýva na hľadanie harmónie a rovnováhy vo svete.

Súčasní architekti ju tiež často zahrňujú do svojich moderných diel, aby zdôraznili rovnováhu medzi prírodou a architektúrou. Tu je niekoľko úžasných príkladov využitia gule v architektúre.

Ale guľa znamená oveľa viac než len architektonický prvok. Jej duchovná symbolika je hlboká a všadeprítomná vo viacerých kultúrach a náboženstvách. V pozitívnych kvalitách hovoríme o prijímaní, otváraní, dôvere, liečení, oddanosti, vyplnení božskou energiou vo všetkých oblastiach života. V negatívnom aspekte o ničivosti, tvrdosti, ukončovaní. Guľa symbolizuje vesmír, nekonečnú lásku a zahŕňa sily a vlastnosti Zeme, univerza a všetkého života. Pomáha nám nájsť vnútornú harmóniu a pripomína nám, že sme súčasťou väčšieho celku.