Tetraéder

Tetraéder je jedno z tzv. platónskych telies – geometrických útvarov, ktoré majú všetky strany rovnaké a všetky vnútorné uhly zhodné – pozostáva zo 4 rovnostranných trojuholníkov, ktoré sú vzájomne spojené. Všetci tento útvar poznáme ako egyptské pyramídy. Tento jedinečný útvar nám pripomína silu, energiu a dynamiku. V architektúre sa teraéder využíva ako jednoduchý a stabilný stavebný prvok. Jeho trojuholníková forma umožňuje vytvárať robustné a zároveň esteticky príťažlivé konštrukcie. Mnohí architekti ho zakomponovali do moderných stavieb a mostov, čím dodávajú ich dizajnu nový rozmer a odvahu.

Okrem toho, tetraéder nájdeme aj vo vnútri dôležitých kultúrnych a sakrálnych miest. V starodávnych kultúrach bol často vnímaný ako symbol vzniku a transformácie. Táto jednoduchá geometria nám pripomína, že všetko na tomto svete sa neustále mení a premení. A tu sú tri príklady použitia tetraédra v architektúre:

Egyptské pyramídy: sú stavby starovekej egyptskej pohrebnej architektúry, ktoré mali obyčajne tvar pravidelného štvorbokého ihlanu. Väčšinou boli postavené ako hrobky starovekých vládcov a ich rodinných príslušníkov, najmä počas obdobia Starej a Strednej ríše. V neskorších obdobiach faraónskeho Egypta sa vyskytovali hlavne v pohrebnej architektúre ako dekoračný prvok.

Louvre Pyramid (Paríž, Francúzsko): Pyramída Louvre je jednou z najslávnejších architektonických dominant múzea Louvre v Paríži. Pyramída navrhnutá architektom I. M. Pei je vytvorená zo sklenených prvkov, dosahuje výšku 20,6 metrov a jej štvorcová podstava má dĺžku 35 metrov. Skladá sa z 603 kosoštvorcových a 70 trojuholníkových častí. Táto moderná pyramídová konštrukcia slúži ako vstupná brána do múzea a vytvára zaujímavý kontrast k historickým budovám v okolí.

New Steel Bridge At the Indian Institute of Management, Calcutta : Je nový oceľový most medzi obytným kampusom na východe a akademickým kampusom na západe, ktorý naprojektoval architekt Christophera Benninger.

Tetraéder má aj duševný aj duchovný rozmer – v duchovnom kontexte môžeme tetraéder chápať ako reprezentáciu rovnováhy medzi telom, myseľou a dušou. Jeho trojuholníkové tvary sa vzájomne podopierajú, čo symbolizuje naše vnútorné spojenie a jednotu. Pozitívne kvality elementu oheň sú činorodosť, dynamickosť, aktívnosť, prirodzené vodcovstvo, odvaha a z opačnej strany je to egocentrizmus, ničivosť, bezohľadnosť, agresívnosť, netrpezlivosť až nenávisť.

Tetraéder nás teda sprevádza odnepamäti nielen vo fyzickej podobe v architektúre, ale aj na duchovnej ceste objavovania. Je to symbol energie, rovnováhy a hlbšieho porozumenia nášho bytia.