Sny

SNY

Sen je definovaný ako zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov počas spánku. Iná definícia hovorí, že je to špecifický stav vedomia, v ktorom dochádza k dočasnej strate racionálnej kontroly nad fyzickým aj duševným životom. Táto definícia sa však nevzťahuje k tzv. Lucidným snom, kedy sme si vedomí, že snívame.

To ako sen vzniká a prečo sa nám sníva je dodnes predmetom vedeckého výskumu. Na úrovni fyzického tela ide o hormonálnu záležitosť a na úrovni psychiky – tam sa vedú košaté diskusie. Napríklad, že je to kompenzačný proces, ktorý slúži na vyplnenie našich prianí a túžob, ktoré nemôžeme realizovať v reálnom živote, ďalej, že je to konsolidačný proces, ktorý slúži na vytvorenie duševnej vyrovnanosti, ďalej, že sny slúžia na upevnenie pamäti, na riešenie problémov, ako simulátory na tréning zručností , ako na tzv. vysýpanie odpadkového koša, čiže na zbavovanie sa zbytočných informácií a podobne.
Myslím si, že všetky tieto procesy sú naozaj funkčné, závisí od toho, na akú oblasť sa daný vedecký výskum sústredí.

Keď sa človeku sníva sen, je to akoby plával v rieke snenia, akoby plával s prúdom tejto rieky. Keď sa človek prebudí, je to akoby vystúpil z tejto rieky na breh, čiže už si na sen len spomína . Čiže už sen vyberáme z kontextu snenia a tak je sen, ktorý je rozpomínaný už len útržkovitý príbeh. Zapamätané sny sú niečo ako album rozmazaných fotografií. Ale aj tak majú tieto sny ohromný význam pre chápanie samého seba, len netreba zabúdať na túto skutočnosť.

Sny sú pre nás priestor nielen na kompenzáciu toho, čo si v živote nevieme alebo nemôžeme dovoliť žiť, ale hlavne sú v nich pre nás ukryté veľmi dôležité informácie. Sny obsahujú nesmierne bohatstvo, ktoré často zostáva
nepovšimnuté a neporozumené. Stačí trošku vedomej pozornosti a človek sa
môže veľa dozvedieť o sebe a tieto správy začleniť do svojho reálneho sveta.

LUCIDNÉ SNY

Lucidný sen je sen, v ktorom viete, že snívate a zároveň dosiahnete aspoň určitý stupeň kontroly nad obsahom sna. Čiže viete na 100 percent, že lucidne snívate, nie, že si myslíte, že snívate. Veľa ľudí si myslí, že lucidne sníva, ale až keď majú skutočný lucidný sen, pochopia, že sa mýlili. Keď sa ocitnete v plne lucidnom sne máte také isté vedomie ako aj teraz v prítomnosti, máte takúto istú pamäť, môžete normálne rozmýšľať ako aj teraz. Ovšem sú úrovne lucidity a nie vždy máte k dispozícii plné duševné schopnosti a plnú pamäť.

Ak nepríde k rozpoznaniu, že som v sne, ale už je to blízko, snívajúci vníma, že tu niečo nesedí, také sny sa volajú prelucidné.

Čiže snívate obyčajný – nelucidný sen, vtedy môžete rozmýšľať, hýbať sa, vykonávať nejaké činnosti, ale mylne zamieňate sen za skutočnosť, mozog sen vyhodnotí ako realitu. Trpíte zároveň akousi amnéziou, teda stratou časti pamäte. To sa prejaví tým, že si nepamätáte, že napríklad vaša babička je už dvadsať rokov mŕtva alebo, že šoférujete auto, hoci nemáte vodičák a vôbec vám nič z toho nepríde divné. A odrazu nejakým spôsobom nadobudnete luciditu – jej veď som v sne, toto je sen! a od tohoto okamihu sa sen považuje za lucidný a môže nastúpiť vaša vedomá tvorba v ňom.

Lucidné snívanie je schopnosť, ktorú je možné sa učiť a rozvíjať cvičením. Na začiatku sú dôležité dva predpoklady a to silná motivácia a schopnosť pamätať si sny. Tu sa ten kto si sny málo pamätá alebo vôbec nepamätá neobíde bez snového denníku a otázky položenej každé ráno – o čom sa mi práve snívalo, hneď ako sa prebudíte. Ak si na sen ráno neviete spomenúť, je dobré znovu zavrieť oči a pokúsiť sa znova vnoriť do stavu usínania, teda smerom k hladine alfa a snažiť sa chytiť hocičoho, čo sa vynorí, myšlienka, pocit, farba a to si zapísať. Teda máme silnú motiváciu a pamätáme si svoje sny. K tomu je potrebné pridať nejaké techniky na vyvolanie lucidného snívania a tiež testy reality. O tomto sa dozviete viac v časti – techniky lucidného snívania.