Spánok

SPÁNOK

Spánok je stav celkového útlmu činnosti mozgu, počas ktorého dochádza k dočasným zmenám v základných životných funkciách ako napríklad k poklesu napätia svalov, plytšiemu dýchaniu, spomalenej činnosti srdca, poklesu krvného tlaku a podobne.

Útlm organizmu je viazaný na fázy dňa a noci. Keď sa začína stmievať, tak sa začína v epifýze vylučovať hormón melatonín. Jeho hladina sa postupne zvyšuje, organizmus na to reaguje a núti nás ísť spať. Najvyššia hladina melatonínu sa vylučuje zhruba medzi 23 a 2 hodinou, preto sa aj hovorí, že v tomto čase je najzdravší spánok.

Spánok prebieha v cykloch, v ktorých sa strieda plytký a hlboký spánok.
Podľa pohybu očí rozdeľujeme spánok na dve základné fázy – REM a NREM, pričom NREM fáza sa skladá z ďalších štyroch fáz.Názov REM pochádza z anglického rapid eye movement, čo znamená rýchle pohyby očí. Vystriedanie týchto piatich fáz nazývame jeden spánkový cyklus. Takýto spánkový cyklus sa počas nočného spánku, ktorý trvá u dospelého človeka zhruba tých 8
hodín, zopakuje 4 až 6 krát. Hneď ako si ľahneme nastupuje NREM spánok, kedy prechádzame všetkými fázami NREM od prvej až po štvrtú.

NREM1- zaspávanie
Je to prechodný stav medzi bdením a spánkom.Telo sa ukľudňuje, oči sa zatvárajú a dych zpomaľuje. Prvá fáza trvá len niekoľko minút, a je len akýmsi prechodom ďalej do hlbšieho spánku. Mozgové vlny beta s frekvenciu okolo 30 Hz pomaly začínajú klesať k hodnote 14 Hz..

NREM2- ľahší spánok
Pri ľahšom spánku mozog vysiela vlny s frekciou od 14 do 9 Hz, čo sú vlny alfa. Stále nejde o hlboký spánok, len o prechodnú fázu.

NREM3- hlbší spánok
Môžeme sledovať vlny s frekvenciou od 9 do 4 Hz teda vlny theta. Teraz už je zobudiť človeka obtiažnejšie. Bežný šum či zvuky nás už neprebudia, no plač dieťaťa či oslovenie menom to dokáže.

NREM4- hlboký spánok
Táto fáza je najhlbším spánkom, prebudiť sa je obtiažne. Mozog vysiela vlny s frekvenciou 4 až 0,5 Hz, teda vlny delta.

Čiže zhora akoby po schodoch najprv dole a opäť nahor cez fázy NREM spánku, až do REM spánku, kde sa nám sníva prvý sen. Opätovným vrátením sa do fázy NREM1 začíname nový cyklus. Po ukončení posledného cyklu nastáva prebudenie.