Dodekaéder

Dodekaéder je jedno z tzv. platónskych telies – geometrických útvarov, ktoré majú všetky strany rovnaké a všetky vnútorné uhly zhodné – pozostáva z 12 päťuholníkových stien, ktoré sú nazájom prepojené. Dodekaéder je symbolom podstaty, číslo 12 nájdeme v mnohých kultúrach – zvieratník má 12 znamení, rok má 12 mesiacov, deň je rozdelený na 12×2 hodín, bolo 12 apoštolov. Reprezentuje to, čo získalo dokonalosť, oslobodenie, základ všetkých vecí. Srdečné centrum Anáhata má 12 okvetných lístkov, keď sa naplno otvorí srdcová čakra, linie sa z nej nádherná jemná vôňa ruží.

V architektúre sa dodekaéder využíva ako základný stavebný prvok pre obytné i kancelárske budovy futuristického vzhľadu -tu sú tri príklady využitoa dedekaédru v modernej architektúre:

Cloud City – umelecký objekt pochádza od architekta Tomas Saraceno s názvom „Cloud City“, bol vystavený počas výstavy na streche Metropolitného múzea umenia v New Yorku v roku 2012. Tvorca Cloud City, argentínsky umelec Tomas Saraceno, chcel vyvolať pocit byť v oblaku, ktorý sa vznáša uprostred niekoľkých realít.

Diffuse Limited Aggregation (DLA)- od Ramsha Ayub, Agregácia je kompozícia, v ktorej „celok“ zahŕňa a skrýva svoje základné „časti“. Proces aglomerácie, teda spájania a zoskupovania, pokračuje vo vytváraní väčších zhlukov. K rastu dochádza hlavne prostredníctvom stretnutí medzi rôznymi klastrami, až vznikne obytná či administratívna budova.

Soccer Ball, Mbombela, Juhoafrická republika – bol to rezervoár vody, ikonická stavba bola postavená v roku 1970 na pamiatku „Vodného roka“ a 40 rokov zostala nevýraznou betónovou stavbou. V roku 2010 ju prerobili na stavbu pripomínajúcu futbalovú loptu, aby pripomínala postavenie Nelspruitu ako hostiteľského mesta majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2010. Ale v roku 2017 bolo rozhodnuté, že bude zbúraná a tak sa aj stalo, škoda.

Dodekaéder má aj duševný aj duchovný rozmer – v duchovnom kontexte vo vzťahu k elementu éter nám hovorí – v tichu odhalíš pôvod všetkých vecí. Pozitívne kvality éteru sú rozľahlosť, bez hraníc, otvorenosť, miernosť, blahodárnosť, schopnosť vcítiť sa, vnútorné vnímanie, a negatívne aspekty sú nebyť v prítomnosti, hodnotenie, posudzovanie, ilúzie, únik zo sveta.

Dodekaéder slúži otvoreniu vedomia Jednoty, iných dimenzií a chápaniu, že človek je multidimenzinálna bytosť. Spája nás s vyššou povahou bytia a vedie nás k vďačnosti a láske k životu.